Visma DI

Visma DI er sammensatt av programmer og moduler og består i hovedsak av produktgruppene DI-Business og DI-Office. Du kan tilpasse løsningen til din bedrifts behov.

 

Alle produkter i Visma DI har felles overordnet menysystem/oppstartsbilde - Visma DI Meny - som inngår i alle løsninger.

 

I tillegg til dokumentasjonen vil du finne brukertips, faglige tips, nyheter og oppdateringer i Visma Community. Vi anbefaler på det sterkeste at du og dine medarbeidere blir brukere av denne gratis nettportalen.  

 

TIPS! Alle brukere bør først lese gjennom felles dokumentasjon under Visma DI, Visma DI Meny og Klient/firma. Her vil du finne viktig informasjon og tips. Noe du savner? Gi oss tilbakemelding!

 

Dokumentasjonen for Visma DI er bygd opp i etter følgende prinsipp:

Visma DI

Informasjon om Visma DI

Kom i gang med Visma DI

Administrasjon/oppsett (av produkter, lisenser, brukere og rettigheter)

Veiledninger Generelle (som gjelder for Visma DI generelt)

 

Visma DI Meny

Beskrivelse og bruk av menyen

Meny og verktøylinjer

Bildevelgeren

Hovedbilde/Klientliste

 

Klient/firma

Beskrivelse og bruk av menyen etter at du har valgt klient

Innstillinger for valgt klient - Generelt

Innstillinger for valgt klient - DI-Business

Bildevelger klient

 

DI-Office

Planlegging

Forbindelser

Dokumenter

Salg

Utvalg/Rapporter

DI-Office Fakturering

DI-Office Husleie

 

DI-Business

Felles grunndata

Felles egenskaper

DI-Regnskap

DI-Fakturering

DI-Prosjekt

DI-Elbet - Elektronisk betalingsformidling

Verktøy og hjelperutiner

 

DI-Trioplan

Budsjettering og rapportering

Generell informasjon

Budsjettering

Prognose

Regnskap

Konsern

Rapportering

Utveksle data